Relacja z pielgrzymki rowerowej na odpust do kościoła pw. Św. Jana Pawła II w Śniatowie

W dniu 21 października 2017 r. odbył się odpust w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Śniatowie. Na uroczystość przybyli pielgrzymi piesi, rowerowi (Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa), motocykliści (Gryficki Klub Motocyklowy Gryf) oraz wielu wiernych z różnych stron naszej diecezji, własnymi środkami transportu. Odpust rozpoczął się przywitaniem przez ks. Prob. Kan. Romana Rostkowskiego wszystkich pielgrzymów i wiernych, dziękując za tak liczne przybycie. O godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. celebrowana przez Ks. Dawida Lewandowskiego ze Stepnicy w asyście Ks. Kan. Januarego Żelawskiego, Ks. Wicedziekan Prob. Kan. Zbigniew Niemasika oraz Ks. Prob. Kan. Romana Rostkowskiego w intencji wszystkich pielgrzymów. Ks. Dawid  (na zdjęciu) wychowanek Szczecińskiej Pielgrzymi Rowerowej nowo wyświęcony kapłan w tym dniu przeżywał szczególnie doniosłą, uroczystą i wyniosłą chwilę – swoją prymicję. Tego dnia po raz pierwszy w obecności przyjaciół, znajomych i miejscowych parafian odprawił samodzielnie Eucharystię – Mszę św. prymicyjną. Liturgia ta jest równie ważna zarówno dla takiego młodego księdza, jak i dla wszystkich zgromadzonych wiernych, zapisująca się już na zawsze w pamięci. Po zakończonej Mszy św. wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci pysznego ciasta, gorącej kawy i herbaty. Cała uroczystość odbyła się w miłej i rodzinnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy Małgosi i Asi Świłpa za oprawę muzyczną, Ks. Prob. Kan. Romanowi Rostkowskiemu oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

Serdeczne Bóg zapłać

Marian Łapiński