Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza zapisu na pielgrzymkę rowerową.

  Dane uczestnika

  Organizator wydarzenia poprosił o poniższe dane uczestnika.
  * - oznacza pole obowiązkowe

  Dane osobowe


  Adres Email *

  Imię *

  Nazwisko *

  Telefon komórkowy *

  PESEL *

  Data urodzin

  Adres zameldowania


  Adres *

  Adres cd.

  Kod pocztowy *

  Miasto *

  Inne


  Wykonywany zawód *

  Moja kondycja rowerowa (wybierz wg skali) *

  Na pielgrzymce mogę podjąć służbę

  Rozmiar koszulki bawełnianej (w cenie) *

  Miejsce dołaczenia do pielgrzymki *

  Wracam z całą grupą autokarem i opłacam koszty przejazdu (140 zł) i transportu roweru (30 zł) ( może ulec zmianie) przelewem w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia

  OŚWIADCZENIE Oświadczam, że znany mi jest Regulamin Pielgrzymki, który zobowiązuje się przestrzegać. Nieprzestrzeganie go jest równoznaczne ze skreśleniem mnie z listy uczestników Pielgrzymki. Zobowiązuję się do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, ze brak wpłaty w tym terminie powoduje automatyczne usunięcie uczestnika z listy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacyjnych Pielgrzymki. (imię i nazwisko i data)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *