Ś. P. Barbara Gołębiowska

Dnia 25.04.2019 r odeszła do Domu Ojca pani Basia z Góry Śląskiej.

Na zdjęciu ostatnie nasze spotkanie. Ufamy i wierzymy, że pani Basia już się raduje w Niebie. Miała bardzo dobre i duże serce, widziała w potrzebie drugiego człowieka, dała schronienie i otworzyła swój dom, podzieliła się kromką chleba i napoiła strudzonego pielgrzyma. Była współorganizatorką noclegu w Górze. Z łzami w oczach wysyłam tą wiadomość. Proszę o modlitwę za duszę św. pamięci Basi . Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Gorze w sobotę, 27. 04.2019 r.

Sebastian Świłpa