Spotkanie opłatkowe

Zapraszam wszystkich pielgrzymów rowerowych, którzy pielgrzymowali z nami w tym roku jak i w poprzednich latach do Pani Jasnogórskiej, na spotkanie opłatkowe dnia 18 grudnia 2010 roku o godzinie 15.00 do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Im. Świętego Brata Alberta w Szczecinie ( ul. Świerkowa 7).
W programie:
15.15 – Eucharystia
16.00 – Dzielenie się opłatkiem
16.30 – Agapa – Uroczysta Kolacja. Proszę aby każdy wedle możliwości przyniósł coś … (papu).(Jemy to co przyniesiemy)

Zapraszam. Sebastian Świłpa .