Regulamin i zapisy

 ZAPISY

SZCZECIŃSKA ROWEROWA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

 1-7 lipca 2024 r.

Zapraszamy do zapisów. Informujemy, że koszt uczestnictwa wynosi 400 zł.

Bilet powrotny z Częstochowy dla chętnych (wracamy autokarem) – koszt to 150 zł plus 30 zł transport  roweru (może ulec zmianie).

Uwaga: Ilość miejsc na powrót autokarem ograniczona. O przydziale miejsca decyduje kolejność wpłat.

Formularz zgłoszeniowy:

ZGŁOSZENIE w wersji elektronicznej

Osoby pełnoletnie powinny zgłaszać swoje uczestnictwo za pośrednictwem powyższego formularza elektronicznego.

Osoby niepełnoletnie, z uwagi na konieczność przesłania oryginału zgody rodziców, zgłaszane są za pomocą standardowego formularza papierowego (plik pdf) do pobrania  poniżej.

ZGŁOSZENIE w formie papierowej

(tylko do 20 czerwca 2024 r.)

Prosimy o wypełnienie tego formularza i przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście na adres:

Uwaga! Wypełniony formularz oraz wpłata powinny być dostarczone do organizatora najpóźniej do 20 czerwca br.

Sebastian Świłpa
M.O.S. im. Św. Brata Alberta
ul. Świerkowa 7, 71-490 Szczecin

Przed wydrukowaniem i wypełnieniem obowiązkowo należy zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności. Każdy uczestnik podpisując formularz zgłoszeniowy musi bowiem zaakceptować postanowienia zawarte w obu tych dokumentach.

 Konto bankowe:

Parafia w Benicach

71 9393 0000 0003 4496 2000 0010

z właściwym tytułem wpłaty ( np opłata pielgrzymkowa, koszty powrotu, koszulka rowerowa itp.) i podaniem swojego imienia i nazwiska

Do pobrania: szczegółowy plan trasy Szczecin – Częstochowa

Plan trasy

  Jeżeli masz konto na Facebooku to polub nasz profil:

https://www.facebook.com/pielgrzymka.rowerowa .

Zainteresowanych wspólnymi wyjazdami rowerowymi zapraszamy także do naszej grupy na Facebooku

Otrzymasz wtedy zawsze aktualne informacje dotyczące naszej działalności (spotkania, wyjazdy).

 

REGULAMIN

Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki  na Jasną Górę

Drogi Pielgrzymie abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten czas zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane.

Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.

1. WSTĘP

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym.

To „rekolekcje w drodze” stąd codzienna Msza Św., Różaniec, Anioł Pański, Apel Jasnogórski, konferencje, śpiew; i odbędzie się też bez względu na pogodę. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia.

Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo czujemy się z nią związani.

W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty.

Wprawdzie nie pytamy nikogo o światopogląd, jednak każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.

Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.

Główną intencją pielgrzymki jest modlitwa o świętość rodziny.

” Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też – jak to dziś niestety często bywa – od zewnątrz.”

Jan Paweł II, Szczecin 1987

Celem pielgrzymki jest :

  • ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,
  • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
  • formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji życia poprzez szukanie odpowiedzi na pytania: “Jaka jest moja wiara? Czy ma wpływ na moje życie?”
  • tworzenie wspólnoty między ludźmi
  • nawiedzenie znanych sanktuariów oraz Ośrodków Kultu Maryjnego (Brzesko, Rokitno, Obra, Wieleń Zaobrzański, Góra Śląska, Trzebnica, Jasna Góra)
  • poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski.

Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych, używania walkmanów ITP. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, dajmy sobie ten Czas, przez wyciszenie i refleksję.

Do Matki Narodu, Królowej Polski jedziemy zjednoczeni modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii, umartwienie i trud pielgrzymi. Modlimy się w intencjach jedności Kościoła Św. oraz osobistych.

U stóp Jasnogórskiej Pani składamy swój wysiłek, nasze sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i los całego Świata.

2. ORGANIZATOR:

Parafia rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa NMP
Benice 8A
72-400 KAMIEŃ POMORSKI ( woj. zachodniopomorskie)

przy współpracy z  MOS im. Św. Brata Alberta w Szczecinie

Kapelan Pielgrzymki: ks. prob. kan.  Roman Rostkowski – duszpasterz sportowców Diecezji Szczecińsko-kamieńskiej.

Kierownik Pielgrzymki – Sebastian Świłpa

 Konto bankowe:

Parafia w Benicach

71 9393 0000 0003 4496 2000 0010

z właściwym tytułem wpłaty (np. opłata pielgrzymkowa, koszty powrotu, koszulka rowerowa itp.)

3. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA.

Uczestnicy otrzymują regulamin pielgrzymki, identyfikator i pamiątkową koszulkę (obowiązkowo pielgrzymi zakładają ją na Mszę Św. w kaplicy Jasnogórskiej).

Pielgrzymi są ubezpieczeni od wypadku.

Organizator zapewnia transport bagażu w ramach opłaty pielgrzymkowej.

W większości wyżywienie i noclegi otrzymujemy w darze serca od poszczególnych parafii.

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja będą zakupione posiłki i napoje.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA.

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na wiek, kto zaakceptuje jej religijny charakter.

Posiada kask i rower, dostarczy pisemną zgodę lekarza, dokona zgłoszenia, zapłaci opłatę pielgrzymkową, podporządkuje się poleceniom organizatora oraz fizycznie jest przygotowany pokonać dziennie na rowerze ok. 90-100 km.

Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w: hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.

Kask powinien być dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać) oraz dobrze ochraniać czoło i potylicę.

Każdy z pielgrzymów powinien mieć także śpiwór i karimatę, kubek, łyżkę, nóż, widelec, dwie konserwy (mięsną i rybną).

Pielgrzymowanie wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym, niewygodami i różnymi warunkami pogodowymi. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Pielgrzymce.   Zawsze przed wyjazdem  zalecana jest kontrolna wizyta u lekarza i ewentualnie przeprowadzenie stosownych badań.

Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem).

Opłata pielgrzymkowa wynosi 400 zł (obowiązkowa wpłata przy zgłoszeniu). Jeżeli w pielgrzymce biorą udział 3 osoby z rodziny, to osobowy koszt jest mniejszy o 20 % na każdego członka rodziny.

Wyruszając na trasę każdy powinien mieć uregulowaną sprawę kosztów.

Uczestnik Pielgrzymki  wyraża zgodę na rozpowszechnianie  swojego wizerunku w postaci  zdjęć , nagrań audio lub wideo poprzez publikację tych materiałów w tradycyjnych mediach i w Internecie.

Uczestnictwo w Pielgrzymce jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Nieprzestrzeganie Regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem Pielgrzymki może spowodować wykluczenie z grona uczestników.

5. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA.

§1. W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek mieć założony na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

§2.Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora na sobie, w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.

§3.Uczestnicy będą się poruszać w grupach 15 – osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników oraz (prowadzącego, zamykającego), których wyznacza organizator.

Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich i nie posiadających karty rowerowej).

O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.

§4.Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy, bez powiadomienia o tym jej przewodnika.

Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).

Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby porządkowej.

§5.Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 200 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu. Całość zamyka samochód jadący z napisem KONIEC PIELGRZYMKI.

§6.W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy lub zamykającego o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.

Jeżeli nie potrafi się usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód który zabierze uszkodzony sprzęt.

§7.W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Inne grupy jadą dalej realizując plan dnia.

§8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.

§9.Zabrania się jazdy “bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych. Jedynie w uzasadnionych przypadkach użycie ich w czasie jazdy jest dozwolone za zgodą przewodnika grupy, po zatrzymaniu się na poboczu drogi.

§10.Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo: 2 zapasowe dętki, 6 szprych tego samego typu co posiadane w rowerze (uwaga tylne koło może posiadać dwie różne długości szprych), bidon, pelerynę przeciwdeszczową, niezbędne dokumenty (dowód osobisty, legitymację szkolną, legitymację ubezpieczeniową, prawo jazdy, kartę rowerową), różaniec oraz tzw. „wilgotne chusteczki” (pozwalają umyć dłonie w przypadku braku wody na postoju).

6. WYŻYWIENIE I NOCLEG.

Wyżywienie w większości otrzymujemy w darze serca od parafian w wyznaczonych miejscowościach.

Uwaga:
Prosimy wszystkich uczestników pielgrzymki o zabranie ze sobą niezbędnych rzeczy do spożywania posiłków takich jak: (kubek, talerz, nóż, łyżka i widelec). 

Należy także zabrać dodatkowo zapas jedzenia w postaci min. 2 konserw: mięsnej i jednej rybnej.

Noclegi przewidziane są w salkach katechetycznych, domach pielgrzyma lub w mieszkaniach parafian, stąd należy podporządkować się do wszelkich uwag gospodarzy. W duchu pokuty i umartwienia należy nastawić się na wszelkie niewygody i dostosować się do obowiązującej ciszy nocnej od godz. 22.00 i rano do godziny ogłoszonej  przez Organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną.

Dla budowania wspólnoty nie zezwala się na samodzielne poszukiwanie noclegu.

Za bezinteresowną gościnność i życzliwość na całej trasie wszystkim dobrodziejom okazujmy szczególną wdzięczność i pamięć w naszych modlitwach.

Dobrym  zwyczajem pielgrzymkowym jest wysłanie kartki pocztowej z podziękowaniem z Jasnej Góry do swoich gospodarzy.

7. ZALECENIA ORGANIZATORA.

Uczestnicy mają obowiązek posiadać dopasowany kask i sprawny rower.  Trasa liczy ponad 600 km, dlatego bezwzględnie należy dobrze przygotować siebie i rower do takiej dalekiej drogi. Jeżeli ktoś nie jest wstanie samodzielnie przygotować roweru powinien to zrobić w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, karimatę, dres do spania, przybory toaletowe, ręcznik, ciepłą odzież, odzież na zmianę, skarpety oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania. Powinien być jak najmniejszy. Oddawany jest on do transportującego go samochodu. Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na postojach noclegowych.

KAŻDY ODDZIELNY BAGAŻ POWINIEN BYĆ OPISANY STĄD NALEŻY DO NIEGO PRZYMOCOWAĆ NIEBIESKĄ WSTĄŻKĘ NA KTÓREJ DŁUGOPISEM PISMEM DRUKOWANYM NALEŻY WYPISAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO!!!!

W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszul!). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną jazdę, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem MIN. UV 10).

Zalecane są:  koszulki zakrywające ramiona ( typowe rowerowe), spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie sportowe o grubej podeszwie i rękawiczki na dłonie.

W czasie przygotowań do pielgrzymki dobrze jest odbyć kilka przejażdżek (min 1 godzina ciągłej jazdy) w tym co najmniej jedną ponad 60km. W trakcie nich sprawdzać stan techniczny roweru: działanie hamulców (czy skutecznie blokują koło), przerzutek (czy pracują płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi korb pedałów, kierownicy).

8. WARUNKI TECHNICZNE KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ ROWER .

Uczestnicy zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania technicznego rowerów. Ekipa techniczna zajmować się będzie jedynie pomocą w usuwaniu drobnych problemów wynikłych z normalnej eksploatacji roweru podczas pielgrzymki ( np przebite dętki ) .  Nie będą dokonywane inne naprawy, w szczególności te, które są wynikiem zaniedbań i braku odpowiedniego przygotowania roweru.

W celu wyeliminowana takich problemów każdy rower będzie musiał przejść odbiór techniczny. Dokonać tego można w odpowiednim punkcie serwisowym ( wymagane będzie zaświadczenie o przeglądzie roweru). W przypadku braku takiej możliwości odbiór techniczny będzie dokonany przez przewodnika grupy lub mechaników. Uczestnicy ( bez wyjątków) , których rowery nie będą spełniały poniższych kryteriów nie będą dopuszczeni do udziału pielgrzymce. Organizator zastrzega, że w takim  przypadku nie będzie przysługiwał zwrot opłaty wpisowej.

Proponujemy skorzystanie z ofert naszych sprawdzonych partnerów, którzy zapewniają dobrą jakość i oferują zniżki dla uczestników naszej pielgrzymki.  Szczegóły : http://szczecinska-rowerowa.pl/wspieramy-sie

Poniżej znajduje się dokładny zestaw elementów, które będą sprawdzane:

Przygotowanie roweru do pielgrzymki pod względem bezpieczeństwa i sprawności technicznej. Co należy sprawdzić przed pielgrzymką i w przypadku usterki naprawić:

1. Hamulce:

– sprawność przód / tył (obowiązkowo), zużycie klocków, skuteczność hamowania

2.. Układ napędowy i jezdny:
a)      Łańcuch – zużycie i wyciągniecie, ubytki,

b)      zużycie zębów na wszystkich zębatkach,

c)      przerzutki przód / tył –zużycie, luzy, wytarcia, oraz prawidłowa indeksacja wózka i działanie manetek,

d)      łożyskowanie kół, korby napędowej i pedałów – brak luzu, ale i swobodne i płynne obracanie się na ułożyskowaniu bez niepokojących dźwięków,

e)      sztywność połączenia między osią suportu a korbami

f)        wycentrowanie kół (maksymalne wychylenie 1mm)

g)      jakość i zużycie opon, prawidłowe ciśnienie i ułożenie na obręczy (rafki)

h)      Obręcz kół i szprych – wytarcie pow. bocznych od klocków hamulcowych, uszkodzenia i pęknięcia, naciąg szprych,

3. Układ kierowniczy
i)        Sztywne i pewne połączenie między sterem a mostkiem, oraz widelcem

j)        Geometria widelca – czy nie jest wygięty w skutek upadku, kolizji, transportu

k)      Luzy na łożyskach

l)        Luzy na amortyzatorze (dot. widelców amortyzowanych)

4.. Rama:

– uszkodzenia i pęknięcia, geometria – czy nie jest wygięta wskutek upadku, kolizji, transportu (powinna zapewniać przy jeździe na wprost jednośladowość)

5. Transport powrotny

W przypadku skorzystania z transportu powrotnego, każdy z uczestników odpowiada za przygotowanie swojego roweru to przewozu. Należy odpowiednio zabezpieczyć elementy mogące ulec zarysowaniu lub wgnieceniu – np. za pomocą odpowiedniej folii czy innego materiału. Należy obowiązkowo skręcić kierownicę wzdłuż ramy roweru ( trzeba  zabrać odpowiedni klucz umożliwiający odkręcenie kierownicy)  i usunąć wszelkie wystające elementy – np. sakwy.

Rowery, które nie będą przygotowane w w. w. sposób nie zostaną przyjęte do transportu!

6.Inne:

 –  Rower ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników nie może mieć zamontowane żadnych ostrych i smukłych dodatków, oraz takich, które w wyniku pęknięcia/złamania pozostawią ostre krawędzie, przez co generują zagrożenia poważnego uszkodzenia ciała i narządów wewnętrznych.

Takie zagrożenia bezwzględnie muszą być wyeliminowane!

Powyższe regulacje wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i będą bezwzględnie egzekwowane!!!

9. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE.

Liczba uczestników jest ograniczona, stąd zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na specjalnie przygotowanych kartach zgłoszeniowych (do pobrania na stronie  www.szczecinska-rowerowa.pl ) po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem, w M.O.S im Św. Brata Alberta. (SZCZECIN  ul. Świerkowa 7).

Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i jego przestrzeganiu. Dodatkowe oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 – go roku życia (wg warunków uczestnictwa) na karcie zgłoszeniowej.

Uczestnicy mają także możliwość zgłaszania się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie.

W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia i zwrotu wpłaconej opłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.  Szczegółowe zasady zawarte są załączonych formularzach

Pielgrzymka jest wydarzeniem bezpłatnym, a pobierana kwota służy jedynie na pokrycie kosztów (ubezpieczenie, woda, niezbędne wyżywienie, paliwo do samochodów technicznych, transport bagażu, koszulki bawełniane, identyfikatory itp.). W przypadku pozostania nadwyżki środków to zostaną one przeznaczone w całości  na budowę kościoła p.w. Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chominie

Przy zgłoszeniu pobierana jest opłata pielgrzymkowa w wysokości 400 zł od każdego uczestnika lub zgodnie z warunkami uczestnictwa. Opłatę można przekazać na konto bankowe:

71 9393 0000 0003 4496 2000 0010  ( Parafia w Benicach),

z właściwym tytułem wpłaty (np. opłata pielgrzymkowa, koszty powrotu, koszulka rowerowa itp.) lub przekazem pocztowym na adres:

MOS im. Św. Brata Alberta,

ul.. Świerkowa 7, 71 – 486, SZCZECIN z dopiskiem “Pielgrzymka Rowerowa”.

Osoby mieszkające poza Szczecinem zgłoszenia mogą dokonać drogą pocztową. Korespondencję  należy kierować na wyżej wymieniony adres:

Wszelkie informacje o pielgrzymce można uzyskać w każdy wtorek od 15.00-20.00 pod numerem telefonu:    091/453 – 80 – 26 (ważne do końca czerwca), bądź każdego
dnia pod numerem telefonu komórkowego: 606 68 51 49.

Pielgrzymi z poza Szczecina mogą dołączać na trasie po wcześniejszym uprzedzeniu o tym organizatora i podaniu miejsca i terminu dołączenia do Pielgrzymki. Chęć noclegu i posiłku w MOS  należy zgłosić u Organizatora.

Rozwiązanie Pielgrzymki nastąpi po Mszy Św. w kaplicy Jasnogórskiej.

Uczestnicy wracają na koszt własny i wedle własnych planów.

Za dodatkową opłatą jest możliwy grupowy powrót do Szczecina  (warunki u Organizatora).

Szczęść Boże
Organizator

© Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę.  Istnieje możliwość wykorzystania całości lub części w.w.  Regulaminu wraz z podaniem źródła i linkiem do strony: ” Opracowano na podstawie Regulaminu Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę http://szczecinska-rowerowa.pl/”