Spotkanie popielgrzymkowe i odpust w Benicach

Ks. Roman zaprasza w sobotę 9 września do Benic na odpust i spotkanie popielgrzymkowe.

O godzinie 13.00 msza św. Po mszy spotykamy się na poczęstunku.

Poinformujcie znajomych, szczególnie tych, którzy nie korzystają zbyt często z Internetu