Zdjęcia ze spotkania opłatkowego Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę

Zdjęcia ze spotkania opłatkowego Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę: