Formularz zgłoszeń drogą elektroniczną

W tym roku udostępniamy Wam także możliwość zapisów drogą elektroniczną. Będą one przyjmowane jedynie do dnia 12 czerwca 2017 r. i dotyczą tylko  osób pełnoletnich.

W formularzu znalazło się sformułowanie „Organizator zaprasza na wydarzenie bezpłatne”. Pielgrzymka  jest wydarzeniem bezpłatnym, a pobierana kwota służy jedynie na pokrycie kosztów (ubezpieczenie, woda, niezbędne wyżywienie, paliwo do samochodów technicznych, transport bagażu, koszulki bawełniane, identyfikatory itp). Wszelkie ewentualne pozostałe nadwyżki przeznaczane zostaną na budowę kościoła p.w. Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chominie

 

Formularz zapisów na 26 Szczecińską Pielgrzymkę Rowerową na Jasną Górę

 

 

Uczestnicy dokonujący  zgłoszenia elektronicznego zobowiązują się do  przelania opłaty na pokrycie kosztów pielgrzymki w kwocie 200 zł na konto:

Parafia w Benicach

71 9393 0000 0003 4496 2000 0010

z właściwym tytułem wpłaty ( np opłata pielgrzymkowa, koszty powrotu, koszulka rowerowa itp) i podaniem imienia i nazwiska uczestnika w terminie do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną w tym terminie opłacone zostaną usunięte.
W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia i zwrotu ewentualnie wpłaconej opłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Szczegółowe zasady zawarte są załączonych formularzach

Uwaga:

Koszulki rowerowe.

Informujemy, że pomimo wielokrotnych prób kontaktu,  z uwagi na zupełny  brak odpowiedzi  ze strony producenta, prawdopodobnie nie będziemy w tym roku organizowali zapisów na koszulki rowerowe.  Postaramy się znależć inną, solidniejszą firmę, która będzie szyła nasze koszulki w przyszłości.

Komentarze

Komentarz(y)